Ammattibarometri
paluu

Pääkaupunkiseutu - ammattibarometri, II / 2018

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehetPysyy ennallaanTasapaino
1211 - TalousjohtajatPysyy ennallaanTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajatPysyy ennallaanTasapaino
2113 - KemistitPysyy ennallaanTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijätPysyy ennallaanTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.Pysyy ennallaanTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.Pysyy ennallaanTasapaino
2142 - RakennusinsinööriPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.Pysyy ennallaanTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööriPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinööritPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2161 - Talonrakennuksen arkkitehditPysyy ennallaanTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijatPysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijatPysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
2211 - YleislääkäritPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkäritPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2261 - HammaslääkäritPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutitPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajatPysyy ennallaanTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajatPysyy ennallaanTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajatPysyy ennallaanTasapaino
2342 - LastentarhanopettajatKasvaaPaljon pulaa hakijoista
2351 - KoulutussuunnittelijaPysyy ennallaanTasapaino
2352 - ErityisopettajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.Pysyy ennallaanTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajatPysyy ennallaan!Tasapaino!
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.Pysyy ennallaanTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijatPysyy ennallaanTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajatPysyy ennallaanTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2432 - TiedottajatPysyy ennallaanTasapaino
2511 - SovellusarkkitehditKasvaa!Pulaa hakijoista!
2512 - SovellussuunnittelijatKasvaa!Pulaa hakijoista!
2513 - Web- ja multimediakehittäjätKasvaa!Pulaa hakijoista!
2514 - SovellusohjelmoijatKasvaa!Pulaa hakijoista!
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjätKasvaa!Pulaa hakijoista!
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavatPysyy ennallaanTasapaino
2611 - AsianajajatPysyy ennallaanTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.Pysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2631 - EkonomistitPysyy ennallaanTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2634 - PsykologitPysyy ennallaanTasapaino
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijatKasvaaPulaa hakijoista
2642 - ToimittajatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijätPysyy ennallaan!Pulaa hakijoista!
2654 - Ohjaajat ja tuottajatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym.Pysyy ennallaanTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
3113 - SähköteknikkoPysyy ennallaanTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijatPysyy ennallaanTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjätPysyy ennallaanTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajatPysyy ennallaanTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajatPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajatPysyy ennallaanTasapaino
3141 - Laborantit ym.Pysyy ennallaanTasapaino
3211 - RöntgenhoitajaPysyy ennallaanTasapaino
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto)Pysyy ennallaanPulaa hakijoista
3213 - FarmaseutitPysyy ennallaanTasapaino
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitajaPysyy ennallaanPulaa hakijoista
3251 - SuuhygienistitPysyy ennallaanPulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym.Pysyy ennallaan!Tasapaino!
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajatPysyy ennallaanTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.Pysyy ennallaanTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijatPysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajatPysyy ennallaanTasapaino
3322 - MyyntiedustajatPysyy ennallaan!Pulaa hakijoista!
3323 - SisäänostajatPysyy ennallaanTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjätPysyy ennallaanTasapaino
3333 - TyönvälittäjätPysyy ennallaanTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
3341 - Toimistotyön esimiehetPysyy ennallaanTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteeritPysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto)Pysyy ennallaanTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijätPysyy ennallaanTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.Pysyy ennallaanTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.Pysyy ennallaanTasapaino
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijatPysyy ennallaanTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajatPysyy ennallaanTasapaino
3432 - Sisustussuunnittelijat ym.Pysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
3434 - KeittiöpäällikötPysyy ennallaanTasapaino
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
3511 - Käytön operaattoritPysyy ennallaanTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilötPysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikotPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
4120 - YleissihteeritPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
4132 - TallentajatPysyy ennallaanTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilötVäheneeLiikaa hakijoita
4221 - MatkatoimistovirkailijatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
4223 - PuhelinvaihteenhoitajatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijatPysyy ennallaanTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
4313 - PalkanlaskijatPysyy ennallaanTasapaino
4321 - Varastonhoitajat ym.Pysyy ennallaanTasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
4411 - KirjastotyöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijatPysyy ennallaanTasapaino
5111 - Lentoemännät, purserit ym.Pysyy ennallaanTasapaino
5113 - MatkaoppaatPysyy ennallaanTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5131 - TarjoilijatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5132 - BaarimestaritPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5141 - Kampaajat ja parturitPysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
5142 - Kosmetologit ym.Pysyy ennallaan!Liikaa hakijoita!
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.Pysyy ennallaanTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5211 - Kioski- ja torimyyjätPysyy ennallaanTasapaino
5222 - MyymäläesimiehetPysyy ennallaanTasapaino
5223 - MyyjätPysyy ennallaanTasapaino
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjätPysyy ennallaanTasapaino
5242 - Tuote-esittelijätPysyy ennallaanTasapaino
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5245 - HuoltamotyöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5311 - LastenhoitotyöntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5312 - KoulunkäyntiavustajatPysyy ennallaanTasapaino
5321 - LähihoitajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)KasvaaPulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijätPysyy ennallaanTasapaino
5414 - VartijatKasvaaPulaa hakijoista
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijätPysyy ennallaanTasapaino
7111 - TalonrakentajatPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
7112 - Muurarit ym.Pysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.Pysyy ennallaanTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajatPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepätPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijätPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajatPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
7122 - LattianpäällystystyöntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7123 - RappaajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7124 - EristäjätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7125 - LasinasentajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7126 - PutkiasentajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym.Pysyy ennallaanTasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajatPysyy ennallaanTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7213 - OhutlevysepätPysyy ennallaanTasapaino
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajatPysyy ennallaanTasapaino
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajatPysyy ennallaanTasapaino
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajatPysyy ennallaan!Tasapaino!
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajatPysyy ennallaanTasapaino
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
7321 - PainopinnanvalmistajatPysyy ennallaanPaljon liikaa hakijoita
7322 - PainajatPysyy ennallaanPaljon liikaa hakijoita
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijätPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
7411 - RakennussähköasentajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajatPysyy ennallaanTasapaino
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajatPysyy ennallaanTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.Pysyy ennallaanTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittoritPysyy ennallaanTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym.Pysyy ennallaanLiikaa hakijoita
7523 - KonepuusepätPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijätPysyy ennallaanPaljon liikaa hakijoita
7534 - VerhoilijatPysyy ennallaanLiikaa hakijoita
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijätPysyy ennallaanTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
8153 - TeollisuusompelijatPysyy ennallaanTasapaino
8157 - PesulatyöntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijätPysyy ennallaanTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijatKasvaaPulaa hakijoista
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijatKasvaaPulaa hakijoista
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajatPysyy ennallaanTasapaino
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
8343 - NosturinkuljettajatPysyy ennallaanTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.Pysyy ennallaanTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijätPysyy ennallaanTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojatPysyy ennallaanPaljon pulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym.Pysyy ennallaanPulaa hakijoista
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
9321 - KäsinpakkaajatPysyy ennallaanTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.Pysyy ennallaanTasapaino
9411 - PikaruokatyöntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijätPysyy ennallaanPulaa hakijoista
9611 - Jätteiden kerääjätPysyy ennallaanTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajatPysyy ennallaanPulaa hakijoista
Yhteenveto:191 ammattinimikettä Pysyy ennallaanTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu