Ammattibarometri
paluu

Varsinais-Suomen ammattibarometri, I / 2022

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Loi=Loimaa
Sal=Salo
Tur=Turku
Vak=Vakka-Suomi
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
1211 - Talousjohtajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2113 - Kemistit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPulaa hakijoista
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2211 - Yleislääkärit Loi Sal Tur*! Vak Loi Sal Tur*! VakPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Loi Sal Tur* Vak Loi Sal Tur* VakPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPaljon pulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPaljon pulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2352 - Erityisopettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPaljon pulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2432 - Tiedottajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakTasapaino
2512 - Sovellussuunnittelijat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakTasapaino
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2514 - Sovellusohjelmoijat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakTasapaino
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakTasapaino
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2611 - Asianajajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2631 - Ekonomistit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2634 - Psykologit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
2655 - Näyttelijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3113 - Sähköteknikko Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3118 - Tekniset piirtäjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3141 - Laborantit ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3143 - Metsätalousteknikot Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3213 - Farmaseutit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Loi Sal Tur* Vak Loi Sal Tur* VakPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3341 - Toimistotyön esimiehet Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
3431 - Valokuvaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
3434 - Keittiöpäälliköt Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
3511 - Käytön operaattorit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4120 - Yleissihteerit Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Liikaa hakijoita
4132 - Tallentajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakLiikaa hakijoita
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakLiikaa hakijoita
4313 - Palkanlaskijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4321 - Varastonhoitajat ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Tasapaino
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5111 - Lentoemännät, purserit ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
5113 - Matkaoppaat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Loi Sal Tur*! Vak Loi Sal Tur*! VakPulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Loi Sal Tur*! Vak Loi Sal Tur*! VakPulaa hakijoista
5132 - Baarimestarit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
5211 - Kioski- ja torimyyjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5223 - Myyjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5243 - Suoramyyjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5245 - Huoltamotyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPaljon pulaa hakijoista
5312 - Koulunkäyntiavustajat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakTasapaino
5321 - Lähihoitajat Loi Sal Tur* Vak Loi Sal Tur* VakPaljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Loi Sal Tur* Vak Loi Sal Tur* VakPaljon pulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Loi Sal Tur* Vak Loi Sal Tur* VakPaljon pulaa hakijoista
5414 - Vartijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPaljon pulaa hakijoista
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPaljon pulaa hakijoista
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPaljon pulaa hakijoista
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7111 - Talonrakentajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7112 - Muurarit ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijät Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPulaa hakijoista
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7123 - Rappaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7124 - Eristäjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7125 - Lasinasentajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7126 - Putkiasentajat Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Pulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Pulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7211 - Muotin- ja keernantekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Pulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPaljon pulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Tasapaino
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
7322 - Painajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7523 - Konepuusepät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
7534 - Verhoilijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakLiikaa hakijoita
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Loi Sal Tur Vak! Loi Sal Tur Vak!Tasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8181 - Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Loi Sal! Tur Vak Loi Sal! Tur VakTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Loi Sal Tur*! Vak Loi Sal Tur*! VakPulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPulaa hakijoista
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Loi Sal Tur* Vak Loi Sal Tur* VakPaljon pulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Loi Sal Tur*! Vak! Loi Sal Tur*! Vak!Paljon pulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPaljon pulaa hakijoista
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Loi Sal Tur! Vak Loi Sal Tur! VakPaljon pulaa hakijoista
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
9321 - Käsinpakkaajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
9411 - Pikaruokatyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakPulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
9611 - Jätteiden kerääjät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
9622 - Satunnaistöiden tekijät Loi Sal Tur Vak Loi Sal Tur VakTasapaino
Yhteenveto:216 ammattinimikettä LOI SAL TUR VAK LOI SAL TUR VAKTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu