Ammattibarometri
paluu

Satakunnan ammattibarometri, I / 2015

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Poh=Pohjois-Satakunta
Por=Pori
Rau=Rauma
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
1211 - Talousjohtajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2113 - Kemistit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Poh Por Rau Poh Por RauPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2351 - Koulutussuunnittelija Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2352 - Erityisopettajat Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2512 - Sovellussuunnittelijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2514 - Sovellusohjelmoijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2611 - Asianajajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2631 - Ekonomistit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2634 - Psykologit Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2655 - Näyttelijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3113 - Sähköteknikko Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjät Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3141 - Laborantit ym. Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3143 - Metsätalousteknikot Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
3213 - Farmaseutit Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3251 - Suuhygienistit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3255 - Fysioterapeutit ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Poh Por! Rau Poh Por! RauPulaa hakijoista
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3323 - Sisäänostajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3341 - Toimistotyön esimiehet Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3431 - Valokuvaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3511 - Käytön operaattorit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4120 - Yleissihteerit Poh Por Rau Poh Por RauPaljon liikaa hakijoita
4132 - Tallentajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4221 - Matkatoimistovirkailijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4321 - Varastonhoitajat ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5111 - Lentoemännät, purserit ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5113 - Matkaoppaat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
5131 - Tarjoilijat Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
5132 - Baarimestarit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Poh Por! Rau Poh Por! RauLiikaa hakijoita
5211 - Kioski- ja torimyyjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5223 - Myyjät Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
5243 - Suoramyyjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5245 - Huoltamotyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5312 - Koulunkäyntiavustajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
5321 - Lähihoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
5414 - Vartijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7111 - Talonrakentajat Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
7112 - Muurarit ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
7119 - Muut rakennustyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
7123 - Rappaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7124 - Eristäjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7125 - Lasinasentajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7126 - Putkiasentajat Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7131 - Rakennusmaalarit ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7211 - Muotin- ja keernantekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
7213 - Ohutlevysepät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7322 - Painajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Poh Por! Rau Poh Por! RauPulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7523 - Konepuusepät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
7534 - Verhoilijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Poh Por Rau Poh Por RauLiikaa hakijoita
8157 - Pesulatyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8181 - Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8343 - Nosturinkuljettajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9321 - Käsinpakkaajat Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9411 - Pikaruokatyöntekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Poh Por! Rau Poh Por! RauTasapaino
9611 - Jätteiden kerääjät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Poh Por Rau Poh Por RauPulaa hakijoista
9622 - Satunnaistöiden tekijät Poh Por Rau Poh Por RauTasapaino
Yhteenveto:217 ammattinimikettä POH POR RAU POH POR RAUTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu