Ammattibarometri
paluu

Pohjois-Savon ammattibarometri, I / 2021

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Kuo=Kuopion seutu
Var=Varkaus
Ylä=Ylä-Savo
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
1211 - Talousjohtajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2113 - Kemistit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläTasapaino
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2352 - Erityisopettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläTasapaino
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläTasapaino
2432 - Tiedottajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
2512 - Sovellussuunnittelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2514 - Sovellusohjelmoijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2611 - Asianajajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2631 - Ekonomistit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
2634 - Psykologit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläLiikaa hakijoita
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2655 - Näyttelijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3113 - Sähköteknikko Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjät Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläLiikaa hakijoita
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3141 - Laborantit ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3143 - Metsätalousteknikot Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3213 - Farmaseutit Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3255 - Fysioterapeutit ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläPulaa hakijoista
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPaljon pulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
3341 - Toimistotyön esimiehet Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3431 - Valokuvaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3511 - Käytön operaattorit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläLiikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4120 - Yleissihteerit Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
4132 - Tallentajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4221 - Matkatoimistovirkailijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläPulaa hakijoista
4321 - Varastonhoitajat ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläTasapaino
5111 - Lentoemännät, purserit ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5113 - Matkaoppaat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5131 - Tarjoilijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5132 - Baarimestarit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläTasapaino
5211 - Kioski- ja torimyyjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5223 - Myyjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5243 - Suoramyyjät Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPaljon pulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläLiikaa hakijoita
5312 - Koulunkäyntiavustajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5321 - Lähihoitajat Kuo Var! Ylä! Kuo Var! Ylä!Paljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPaljon pulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
5414 - Vartijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläTasapaino
7111 - Talonrakentajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7112 - Muurarit ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7119 - Muut rakennustyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7123 - Rappaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7124 - Eristäjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7125 - Lasinasentajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7126 - Putkiasentajat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläTasapaino
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7131 - Rakennusmaalarit ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläTasapaino
7211 - Muotin- ja keernantekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Kuo! Var Ylä! Kuo! Var Ylä!Pulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Kuo! Var Ylä! Kuo! Var Ylä!Pulaa hakijoista
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläPulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Kuo! Var! Ylä! Kuo! Var! Ylä!Paljon pulaa hakijoista
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7322 - Painajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläPulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
7534 - Verhoilijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
8157 - Pesulatyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Kuo Var Ylä Kuo Var YläLiikaa hakijoita
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläTasapaino
8181 - Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Kuo! Var! Ylä Kuo! Var! YläPulaa hakijoista
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Kuo! Var! Ylä! Kuo! Var! Ylä!Pulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Kuo! Var Ylä Kuo! Var YläPulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Kuo Var! Ylä! Kuo Var! Ylä!Paljon pulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Kuo Var! Ylä Kuo Var! YläPulaa hakijoista
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläPaljon pulaa hakijoista
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
9321 - Käsinpakkaajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9411 - Pikaruokatyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9611 - Jätteiden kerääjät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Kuo Var Ylä Kuo Var YläPulaa hakijoista
9622 - Satunnaistöiden tekijät Kuo Var Ylä Kuo Var YläTasapaino
Yhteenveto:217 ammattinimikettä KUO VAR YLÄ KUO VAR YLÄTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu