Ammattibarometri
paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2021

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Haa=Haapavesi-Siikalatva
Koi=Koillismaa
Niv=Nivala-Haapajärvi
Oul=Oulun seutu
Raa=Raahe
Yli=Ylivieska
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
1211 - Talousjohtajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2113 - Kemistit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2142 - Rakennusinsinööri Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2211 - Yleislääkärit Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2342 - Lastentarhanopettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2352 - Erityisopettajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2512 - Sovellussuunnittelijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2514 - Sovellusohjelmoijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
2611 - Asianajajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2634 - Psykologit Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
2655 - Näyttelijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3113 - Sähköteknikko Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliTasapaino
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
3141 - Laborantit ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3143 - Metsätalousteknikot Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
3213 - Farmaseutit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3255 - Fysioterapeutit ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
3322 - Myyntiedustajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
3341 - Toimistotyön esimiehet Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3431 - Valokuvaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
3434 - Keittiöpäälliköt Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon liikaa hakijoita
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4221 - Matkatoimistovirkailijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
4321 - Varastonhoitajat ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon liikaa hakijoita
5113 - Matkaoppaat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5132 - Baarimestarit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
5141 - Kampaajat ja parturit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon liikaa hakijoita
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5211 - Kioski- ja torimyyjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
5223 - Myyjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
5243 - Suoramyyjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5312 - Koulunkäyntiavustajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5321 - Lähihoitajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
5414 - Vartijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7111 - Talonrakentajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7112 - Muurarit ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7123 - Rappaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7124 - Eristäjät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7125 - Lasinasentajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7126 - Putkiasentajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7211 - Muotin- ja keernantekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa* Yli Haa Koi Niv Oul Raa* YliTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Haa Koi Niv Oul Raa* Yli Haa Koi Niv Oul Raa* YliPulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7411 - Rakennussähköasentajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7412 - Muut sähköasentajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7522 - Huonekalupuusepät ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
7534 - Verhoilijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8153 - Teollisuusompelijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Haa Koi Niv! Oul Raa Yli Haa Koi Niv! Oul Raa YliPulaa hakijoista
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPaljon pulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
9321 - Käsinpakkaajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
9411 - Pikaruokatyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliPulaa hakijoista
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliTasapaino
9622 - Satunnaistöiden tekijät Haa Koi Niv Oul Raa Yli Haa Koi Niv Oul Raa YliLiikaa hakijoita
Yhteenveto:194 ammattinimikettä HAA KOI NIV OUL RAA YLI HAA KOI NIV OUL RAA YLITasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu