Ammattibarometri
paluu

Pohjois-Karjalan ammattibarometri, I / 2017

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Joe=Joensuun seutu
Kes=Keski-Karjala
Pie=Pielisen Karjala
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2142 - Rakennusinsinööri Joe! Kes Pie Joe! Kes PieLiikaa hakijoita
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Joe! Kes Pie Joe! Kes PieLiikaa hakijoita
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Joe*! Kes Pie Joe*! Kes PiePaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Joe* Kes Pie Joe* Kes PiePaljon pulaa hakijoista
2261 - Hammaslääkärit Joe* Kes Pie Joe* Kes PiePaljon pulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Joe! Kes Pie Joe! Kes PiePaljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2342 - Lastentarhanopettajat Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Pulaa hakijoista
2352 - Erityisopettajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2511 - Sovellusarkkitehdit Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2512 - Sovellussuunnittelijat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
2514 - Sovellusohjelmoijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
2634 - Psykologit Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
2651 - Kuvataiteilijat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Joe! Kes Pie Joe! Kes PieTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3141 - Laborantit ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3143 - Metsätalousteknikot Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3211 - Röntgenhoitaja Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3213 - Farmaseutit Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Joe! Kes Pie Joe! Kes PiePulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Joe! Kes Pie Joe! Kes PiePulaa hakijoista
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Joe! Kes Pie Joe! Kes PieLiikaa hakijoita
3322 - Myyntiedustajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3333 - Työnvälittäjät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Paljon liikaa hakijoita
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
3431 - Valokuvaajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3434 - Keittiöpäälliköt Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3512 - Käytön tukihenkilöt Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Paljon liikaa hakijoita
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
4321 - Varastonhoitajat ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
4411 - Kirjastotyöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5113 - Matkaoppaat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Joe Kes! Pie! Joe Kes! Pie!Liikaa hakijoita
5131 - Tarjoilijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5141 - Kampaajat ja parturit Joe! Kes Pie Joe! Kes PieTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
5211 - Kioski- ja torimyyjät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5223 - Myyjät Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Paljon liikaa hakijoita
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Liikaa hakijoita
5312 - Koulunkäyntiavustajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
5321 - Lähihoitajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Liikaa hakijoita
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Tasapaino
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Joe! Kes Pie Joe! Kes PieLiikaa hakijoita
5414 - Vartijat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
7111 - Talonrakentajat Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
7112 - Muurarit ym. Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Pulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Tasapaino
7119 - Muut rakennustyöntekijät Joe! Kes Pie Joe! Kes PieTasapaino
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
7123 - Rappaajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
7124 - Eristäjät Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
7126 - Putkiasentajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Tasapaino
7131 - Rakennusmaalarit ym. Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Joe! Kes Pie Joe! Kes PieLiikaa hakijoita
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Pulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Joe! Kes Pie Joe! Kes PieLiikaa hakijoita
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Liikaa hakijoita
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7411 - Rakennussähköasentajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7412 - Muut sähköasentajat Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7512 - Leipurit ja kondiittorit Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
7522 - Huonekalupuusepät ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon liikaa hakijoita
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PiePulaa hakijoista
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Liikaa hakijoita
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Tasapaino
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Liikaa hakijoita
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Liikaa hakijoita
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Tasapaino
8343 - Nosturinkuljettajat Joe Kes Pie Joe Kes PiePaljon pulaa hakijoista
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Joe! Kes Pie! Joe! Kes Pie!Paljon liikaa hakijoita
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Joe Kes Pie Joe Kes PieLiikaa hakijoita
9411 - Pikaruokatyöntekijät Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Joe Kes Pie! Joe Kes Pie!Liikaa hakijoita
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Joe Kes Pie Joe Kes PieTasapaino
Yhteenveto:151 ammattinimikettä JOE KES PIE JOE KES PIETasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu