Ammattibarometri
paluu

Pirkanmaan ammattibarometri, I / 2022

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Ete=Etelä-Pirkanmaa
Lou=Lounais-Pirkanmaa
Luo=Luoteis-Pirkanmaa
Tam=Tampere
Ylä=Ylä-Pirkanmaa
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
1211 - Talousjohtajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2113 - Kemistit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2261 - Hammaslääkärit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2352 - Erityisopettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPaljon liikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2511 - Sovellusarkkitehdit Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
2512 - Sovellussuunnittelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2514 - Sovellusohjelmoijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
2611 - Asianajajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2631 - Ekonomistit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
2634 - Psykologit Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
2655 - Näyttelijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3113 - Sähköteknikko Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
3141 - Laborantit ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
3143 - Metsätalousteknikot Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
3213 - Farmaseutit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Ete Lou Luo Tam Ylä! Ete Lou Luo Tam Ylä!Pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym. Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
3341 - Toimistotyön esimiehet Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPaljon liikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3431 - Valokuvaajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
3511 - Käytön operaattorit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPaljon liikaa hakijoita
4132 - Tallentajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
4321 - Varastonhoitajat ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
5111 - Lentoemännät, purserit ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
5113 - Matkaoppaat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5132 - Baarimestarit Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Ete! Lou Luo Tam! Ylä Ete! Lou Luo Tam! YläTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. Ete! Lou Luo Tam! Ylä Ete! Lou Luo Tam! YläTasapaino
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
5211 - Kioski- ja torimyyjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
5223 - Myyjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
5243 - Suoramyyjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
5312 - Koulunkäyntiavustajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
5321 - Lähihoitajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPaljon pulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
5414 - Vartijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Ete! Lou Luo Tam! Ylä! Ete! Lou Luo Tam! Ylä!Tasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7111 - Talonrakentajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7112 - Muurarit ym. Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPaljon pulaa hakijoista
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7123 - Rappaajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7124 - Eristäjät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7125 - Lasinasentajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7126 - Putkiasentajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7211 - Muotin- ja keernantekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
7322 - Painajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
7411 - Rakennussähköasentajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon liikaa hakijoita
7534 - Verhoilijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8181 - Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon pulaa hakijoista
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon pulaa hakijoista
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläLiikaa hakijoita
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Ete! Lou Luo Tam! Ylä Ete! Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
9321 - Käsinpakkaajat Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläPulaa hakijoista
9411 - Pikaruokatyöntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPaljon pulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
9611 - Jätteiden kerääjät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Ete Lou Luo Tam! Ylä Ete Lou Luo Tam! YläPulaa hakijoista
9622 - Satunnaistöiden tekijät Ete Lou Luo Tam Ylä Ete Lou Luo Tam YläTasapaino
Yhteenveto:217 ammattinimikettä ETE LOU LUO TAM YLÄ ETE LOU LUO TAM YLÄTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu