Ammattibarometri
paluu

Keski-Suomen ammattibarometri, I / 2022

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Jyv=Jyväskylä
Jäm=Jämsän seutu
Ään=Äänekosken seutu
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
1211 - Talousjohtajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2113 - Kemistit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2142 - Rakennusinsinööri Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Paljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Liikaa hakijoita
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Liikaa hakijoita
2342 - Lastentarhanopettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2352 - Erityisopettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2511 - Sovellusarkkitehdit Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2512 - Sovellussuunnittelijat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPulaa hakijoista
2514 - Sovellusohjelmoijat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPulaa hakijoista
2611 - Asianajajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2631 - Ekonomistit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
2634 - Psykologit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Jyv* Jäm Ään Jyv* Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
2651 - Kuvataiteilijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2655 - Näyttelijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPulaa hakijoista
3113 - Sähköteknikko Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Tasapaino
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3141 - Laborantit ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3143 - Metsätalousteknikot Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Pulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3213 - Farmaseutit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3255 - Fysioterapeutit ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Jyv Jäm! Ään Jyv Jäm! ÄänPulaa hakijoista
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3341 - Toimistotyön esimiehet Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Jyv Jäm Ään* Jyv Jäm Ään*Pulaa hakijoista
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Tasapaino
3431 - Valokuvaajat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3434 - Keittiöpäälliköt Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3511 - Käytön operaattorit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Paljon liikaa hakijoita
4132 - Tallentajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
4313 - Palkanlaskijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4321 - Varastonhoitajat ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
5111 - Lentoemännät, purserit ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5113 - Matkaoppaat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Jyv* Jäm! Ään Jyv* Jäm! ÄänPulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
5132 - Baarimestarit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Jyv! Jäm Ään! Jyv! Jäm Ään!Liikaa hakijoita
5142 - Kosmetologit ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Liikaa hakijoita
5211 - Kioski- ja torimyyjät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5223 - Myyjät Jyv Jäm! Ään Jyv Jäm! ÄänTasapaino
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5243 - Suoramyyjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Pulaa hakijoista
5312 - Koulunkäyntiavustajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
5321 - Lähihoitajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon pulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänLiikaa hakijoita
5414 - Vartijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänLiikaa hakijoita
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7111 - Talonrakentajat Jyv! Jäm! Ään Jyv! Jäm! ÄänTasapaino
7112 - Muurarit ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Jyv Jäm! Ään Jyv Jäm! ÄänTasapaino
7119 - Muut rakennustyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7123 - Rappaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7124 - Eristäjät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7126 - Putkiasentajat Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Liikaa hakijoita
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Jyv Jäm Ään! Jyv Jäm Ään!Pulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7211 - Muotin- ja keernantekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Jyv! Jäm! Ään* Jyv! Jäm! Ään*Pulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Jyv! Jäm! Ään Jyv! Jäm! ÄänLiikaa hakijoita
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Jyv Jäm! Ään Jyv Jäm! ÄänTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Jyv! Jäm! Ään Jyv! Jäm! ÄänPulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Jyv! Jäm Ään! Jyv! Jäm Ään!Liikaa hakijoita
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
7322 - Painajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
7411 - Rakennussähköasentajat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
7412 - Muut sähköasentajat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7512 - Leipurit ja kondiittorit Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7522 - Huonekalupuusepät ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Jyv Jäm Ään* Jyv Jäm Ään*Tasapaino
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
7534 - Verhoilijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPaljon liikaa hakijoita
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Jyv Jäm! Ään Jyv Jäm! ÄänLiikaa hakijoita
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Jyv Jäm! Ään! Jyv Jäm! Ään!Liikaa hakijoita
8343 - Nosturinkuljettajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Jyv Jäm! Ään Jyv Jäm! ÄänPulaa hakijoista
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Jyv! Jäm Ään Jyv! Jäm ÄänTasapaino
9321 - Käsinpakkaajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
9411 - Pikaruokatyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänPulaa hakijoista
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänTasapaino
9622 - Satunnaistöiden tekijät Jyv Jäm Ään Jyv Jäm ÄänLiikaa hakijoita
Yhteenveto:209 ammattinimikettä JYV JÄM ÄÄN JYV JÄM ÄÄNTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu