Ammattibarometri
paluu

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2021

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Ima=Imatra
Kot=Kotka-Hamina
Kou=Kouvola
Lap=Lappeenranta
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
1211 - Talousjohtajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2113 - Kemistit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPaljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2352 - Erityisopettajat Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapPulaa hakijoista
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2512 - Sovellussuunnittelijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2514 - Sovellusohjelmoijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2611 - Asianajajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
2634 - Psykologit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPaljon pulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPaljon pulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapLiikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapLiikaa hakijoita
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Ima! Kot! Kou Lap Ima! Kot! Kou LapPulaa hakijoista
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Ima! Kot Kou Lap Ima! Kot Kou LapTasapaino
3141 - Laborantit ym. Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
3213 - Farmaseutit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Ima! Kot! Kou! Lap Ima! Kot! Kou! LapPulaa hakijoista
3322 - Myyntiedustajat Ima! Kot Kou! Lap Ima! Kot Kou! LapPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3341 - Toimistotyön esimiehet Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Ima! Kot! Kou Lap Ima! Kot! Kou LapLiikaa hakijoita
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPaljon liikaa hakijoita
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapLiikaa hakijoita
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapLiikaa hakijoita
4313 - Palkanlaskijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
4321 - Varastonhoitajat ym. Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5113 - Matkaoppaat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ima Kot! Kou! Lap! Ima Kot! Kou! Lap!Tasapaino
5131 - Tarjoilijat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapLiikaa hakijoita
5142 - Kosmetologit ym. Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapLiikaa hakijoita
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapLiikaa hakijoita
5211 - Kioski- ja torimyyjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Tasapaino
5223 - Myyjät Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Liikaa hakijoita
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5243 - Suoramyyjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapPulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Ima Kot! Kou! Lap Ima Kot! Kou! LapTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
5312 - Koulunkäyntiavustajat Ima! Kot Kou Lap Ima! Kot Kou LapLiikaa hakijoita
5321 - Lähihoitajat Ima! Kot! Kou Lap! Ima! Kot! Kou Lap!Paljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Ima! Kot Kou Lap Ima! Kot Kou LapPulaa hakijoista
5414 - Vartijat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7111 - Talonrakentajat Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Liikaa hakijoita
7112 - Muurarit ym. Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Tasapaino
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Tasapaino
7119 - Muut rakennustyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7123 - Rappaajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7124 - Eristäjät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7125 - Lasinasentajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7126 - Putkiasentajat Ima Kot! Kou! Lap! Ima Kot! Kou! Lap!Pulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Ima Kot! Kou Lap! Ima Kot! Kou Lap!Pulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Tasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
7211 - Muotin- ja keernantekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ima! Kot! Kou Lap! Ima! Kot! Kou Lap!Pulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Ima Kot! Kou Lap! Ima Kot! Kou Lap!Pulaa hakijoista
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Ima! Kot! Kou Lap! Ima! Kot! Kou Lap!Pulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Ima Kot! Kou! Lap Ima Kot! Kou! LapTasapaino
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Ima Kot! Kou! Lap Ima Kot! Kou! LapPulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
7523 - Konepuusepät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8181 - Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Ima Kot Kou! Lap Ima Kot Kou! LapTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Ima Kot! Kou! Lap! Ima Kot! Kou! Lap!Tasapaino
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Ima! Kot Kou Lap! Ima! Kot Kou Lap!Tasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Pulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Ima Kot! Kou! Lap Ima Kot! Kou! LapTasapaino
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Ima Kot Kou Lap! Ima Kot Kou Lap!Tasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9321 - Käsinpakkaajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Ima Kot! Kou Lap Ima Kot! Kou LapLiikaa hakijoita
9411 - Pikaruokatyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapLiikaa hakijoita
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
9622 - Satunnaistöiden tekijät Ima Kot Kou Lap Ima Kot Kou LapTasapaino
Yhteenveto:175 ammattinimikettä IMA KOT KOU LAP IMA KOT KOU LAPTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu