Ammattibarometri
paluu

Hämeen ammattibarometri, II / 2021

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
For=Forssa
Häm=Hämeenlinna
Lah=Lahti
Rii=Riihimäki
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
1211 - Talousjohtajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2113 - Kemistit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri For Häm Lah Rii! For Häm Lah Rii!Pulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPaljon pulaa hakijoista
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2211 - Yleislääkärit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
2261 - Hammaslääkärit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2352 - Erityisopettajat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiTasapaino
2432 - Tiedottajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit For Häm! Lah Rii For Häm! Lah RiiTasapaino
2512 - Sovellussuunnittelijat For! Häm! Lah Rii For! Häm! Lah RiiPulaa hakijoista
2513 - Web- ja multimediakehittäjät For! Häm! Lah Rii For! Häm! Lah RiiTasapaino
2514 - Sovellusohjelmoijat For! Häm! Lah Rii For! Häm! Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät For! Häm! Lah Rii For! Häm! Lah RiiTasapaino
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2611 - Asianajajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
2634 - Psykologit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPaljon pulaa hakijoista
2642 - Toimittajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
2651 - Kuvataiteilijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät For Häm Lah Rii! For Häm Lah Rii!Tasapaino
2654 - Ohjaajat ja tuottajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
2655 - Näyttelijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat For Häm! Lah Rii! For Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
3113 - Sähköteknikko For Häm! Lah Rii For Häm! Lah RiiPulaa hakijoista
3114 - Elektroniikan asiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3115 - Konetekniikan asiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3118 - Tekniset piirtäjät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3122 - Teollisuuden työnjohtajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
3123 - Rakennusalan työnjohtajat For Häm! Lah Rii For Häm! Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3141 - Laborantit ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3143 - Metsätalousteknikot For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3211 - Röntgenhoitaja For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3213 - Farmaseutit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3255 - Fysioterapeutit ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat For Häm! Lah! Rii For Häm! Lah! RiiPulaa hakijoista
3322 - Myyntiedustajat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3333 - Työnvälittäjät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPulaa hakijoista
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3341 - Toimistotyön esimiehet For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3431 - Valokuvaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt For Häm! Lah Rii For Häm! Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3511 - Käytön operaattorit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon liikaa hakijoita
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat For! Häm! Lah! Rii! For! Häm! Lah! Rii!Pulaa hakijoista
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiTasapaino
4313 - Palkanlaskijat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPulaa hakijoista
4321 - Varastonhoitajat ym. For Häm! Lah Rii! For Häm! Lah Rii!Tasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
5132 - Baarimestarit For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5142 - Kosmetologit ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5211 - Kioski- ja torimyyjät For Häm! Lah Rii! For Häm! Lah Rii!Tasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5223 - Myyjät For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiTasapaino
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät For Häm! Lah Rii! For Häm! Lah Rii!Liikaa hakijoita
5242 - Tuote-esittelijät For Häm! Lah Rii For Häm! Lah RiiTasapaino
5243 - Suoramyyjät For! Häm! Lah Rii For! Häm! Lah RiiTasapaino
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät For! Häm! Lah! Rii For! Häm! Lah! RiiPulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
5311 - Lastenhoitotyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
5312 - Koulunkäyntiavustajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5321 - Lähihoitajat For Häm Lah*! Rii For Häm Lah*! RiiPaljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
5414 - Vartijat For Häm Lah! Rii For Häm Lah! RiiPulaa hakijoista
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
7111 - Talonrakentajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7112 - Muurarit ym. For! Häm! Lah! Rii! For! Häm! Lah! Rii!Pulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. For Häm Lah Rii! For Häm Lah Rii!Tasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7123 - Rappaajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
7124 - Eristäjät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
7125 - Lasinasentajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
7126 - Putkiasentajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat For! Häm Lah Rii! For! Häm Lah Rii!Pulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7211 - Muotin- ja keernantekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat For Häm*! Lah Rii! For Häm*! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat For Häm Lah Rii! For Häm Lah Rii!Tasapaino
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7322 - Painajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7523 - Konepuusepät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
7534 - Verhoilijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
8153 - Teollisuusompelijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
8181 - Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiLiikaa hakijoita
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat For Häm! Lah Rii For Häm! Lah RiiPulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPaljon pulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. For Häm Lah Rii! For Häm Lah Rii!Tasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät For! Häm! Lah Rii! For! Häm! Lah Rii!Tasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät For Häm Lah Rii! For Häm Lah Rii!Tasapaino
9321 - Käsinpakkaajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. For Häm! Lah Rii! For Häm! Lah Rii!Pulaa hakijoista
9411 - Pikaruokatyöntekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät For! Häm Lah Rii For! Häm Lah RiiPulaa hakijoista
9611 - Jätteiden kerääjät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiPulaa hakijoista
9622 - Satunnaistöiden tekijät For Häm Lah Rii For Häm Lah RiiTasapaino
Yhteenveto:203 ammattinimikettä FOR HÄM LAH RII FOR HÄM LAH RIITasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu