Ammattibarometri
paluu

Etelä-Savon ammattibarometri, I / 2018

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Mik=Mikkeli
Pie=Pieksämäki
Sav=Savonlinna
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2211 - Yleislääkärit Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2261 - Hammaslääkärit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2352 - Erityisopettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
2514 - Sovellusohjelmoijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2634 - Psykologit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
3141 - Laborantit ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
3211 - Röntgenhoitaja Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3213 - Farmaseutit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3255 - Fysioterapeutit ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
3322 - Myyntiedustajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
4120 - Yleissihteerit Mik Pie Sav Mik Pie SavPaljon liikaa hakijoita
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
5223 - Myyjät Mik Pie Sav Mik Pie SavPaljon liikaa hakijoita
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
5312 - Koulunkäyntiavustajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
5321 - Lähihoitajat Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
5414 - Vartijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7111 - Talonrakentajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7112 - Muurarit ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7124 - Eristäjät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7126 - Putkiasentajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7131 - Rakennusmaalarit ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
7522 - Huonekalupuusepät ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
7523 - Konepuusepät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavLiikaa hakijoita
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavPulaa hakijoista
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Mik Pie Sav Mik Pie SavTasapaino
Yhteenveto:108 ammattinimikettä MIK PIE SAV MIK PIE SAVTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu