Ammattibarometri
paluu

Etelä-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2022

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Jär=Järviseutu
Kuu=Kuusiokunnat
Sei=Seinäjoki
Suu=Suupohja
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
1211 - Talousjohtajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2113 - Kemistit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2261 - Hammaslääkärit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2342 - Lastentarhanopettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2352 - Erityisopettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
2432 - Tiedottajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2512 - Sovellussuunnittelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2514 - Sovellusohjelmoijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2611 - Asianajajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
2631 - Ekonomistit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2634 - Psykologit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2651 - Kuvataiteilijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3113 - Sähköteknikko Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3141 - Laborantit ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3143 - Metsätalousteknikot Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3213 - Farmaseutit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Jär Kuu Sei! Suu Jär Kuu Sei! SuuPulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Jär Kuu Sei! Suu Jär Kuu Sei! SuuTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
3341 - Toimistotyön esimiehet Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3431 - Valokuvaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3511 - Käytön operaattorit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon liikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
4120 - Yleissihteerit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon liikaa hakijoita
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
4221 - Matkatoimistovirkailijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
4321 - Varastonhoitajat ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5113 - Matkaoppaat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5132 - Baarimestarit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5142 - Kosmetologit ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5211 - Kioski- ja torimyyjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5223 - Myyjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5243 - Suoramyyjät Jär Kuu Sei! Suu Jär Kuu Sei! SuuPulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Jär Kuu Sei! Suu Jär Kuu Sei! SuuPaljon pulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5312 - Koulunkäyntiavustajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
5321 - Lähihoitajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPaljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
5414 - Vartijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7111 - Talonrakentajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7112 - Muurarit ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7123 - Rappaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7124 - Eristäjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7125 - Lasinasentajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7126 - Putkiasentajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7131 - Rakennusmaalarit ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7322 - Painajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7412 - Muut sähköasentajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7512 - Leipurit ja kondiittorit Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7522 - Huonekalupuusepät ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
7534 - Verhoilijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuLiikaa hakijoita
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8343 - Nosturinkuljettajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Jär Kuu Sei! Suu! Jär Kuu Sei! Suu!Pulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9321 - Käsinpakkaajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9411 - Pikaruokatyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
9611 - Jätteiden kerääjät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuPulaa hakijoista
9622 - Satunnaistöiden tekijät Jär Kuu Sei Suu Jär Kuu Sei SuuTasapaino
Yhteenveto:202 ammattinimikettä JÄR KUU SEI SUU JÄR KUU SEI SUUTasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu