paluu

Varsinais-Suomen ammattibarometri, I / 2020

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
* Betonirakentajat ja raudoittajat
* Erityisopettajat
* Farmaseutit
Hammaslääkärit
* Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
* Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
* Kattoasentajat ja -korjaajat
Keittiöpäälliköt
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
* Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
* Kotiapulaiset ja -siivoojat
* Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
* Lastentarhanopettajat
* Lattianpäällystystyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
* Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lähihoitajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
* Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muurarit ym.
* Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Ohutlevysepät
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Postinkantajat ja -lajittelijat
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
* Putkiasentajat
* Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
* Rakennusalan työnjohtajat
* Rakennusinsinööri
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
* Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
* Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakennuksen arkkitehdit
* Talonrakentajat
Tarjoilijat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
* Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yleislääkärit
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elektroniikan asiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kioski- ja torimyyjät
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat
Lasinasentajat
Lentoemännät, purserit ym.
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Myyjät
Myymäläesimiehet
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Puhelinvaihteenhoitajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusmaalarit ym.
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Suuhygienistit
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Tallentajat
Talousjohtajat
Tekniset piirtäjät
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Työnvälittäjät
Web- ja multimediakehittäjät
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
* Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Fysioterapeutit ym.
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kampaajat ja parturit
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
* Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kosmetologit ym.
Koulunkäyntiavustajat
* Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Sisustussuunnittelijat ym.
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Tiedottajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
* Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
Yleissihteerit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2020.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu