paluu

Suomen ammattibarometri, I / 2018

PULAA

Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Eristäjät
Hammaslääkärit
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Muut rakennustyöntekijät
Myyntiedustajat
Pikaruokatyöntekijät
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
* Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennussähköasentajat
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakentajat
Tarjoilijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirjastotyöntekijät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan asiantuntijat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Leipurit ja kondiittorit
Lentoemännät, purserit ym.
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkaoppaat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut sähköasentajat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Psykologit
Puhelinvaihteenhoitajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusmaalarit ym.
Rakentamisen asiantuntijat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Tallentajat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tekniset piirtäjät
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Konepuusepät
Kosmetologit ym.
Koulunkäyntiavustajat
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkatoimistovirkailijat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Myyjät
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Sisustussuunnittelijat ym.
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2018.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu