paluu

Suomen ammattibarometri, I / 2016

PULAA

Erityisopettajat
Hammaslääkärit
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Myyntiedustajat
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Rakennusalan työnjohtajat
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Suuhygienistit
* Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Ekonomistit
Elektroniikan asiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lentoemännät, purserit ym.
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkaoppaat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut rakennustyöntekijät
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Näyttelijät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Psykologit
Puhelinvaihteenhoitajat
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusinsinööri
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusohjelmoijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Tallentajat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Avustavat keittiötyöntekijät
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
* Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
* Huonekalupuusepät ym.
* Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kampaajat ja parturit
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemistit
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Koulunkäyntiavustajat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
* Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkatoimistovirkailijat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Muut sähköasentajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Myyjät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Sovellusarkkitehdit
Sovellussuunnittelijat
Talonrakentajat
Tekniset piirtäjät
Tiedottajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
* Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Varastonhoitajat ym.
Verhoilijat
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2016.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu