paluu

Pohjois-Savon ammattibarometri, II / 2019

PULAA

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
* Erityisopettajat
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kampaajat ja parturit
Kattoasentajat ja -korjaajat
Keittiöpäälliköt
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
* Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
* Lastentarhanopettajat
* Lähihoitajat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
* Myyntiedustajat
Postinkantajat ja -lajittelijat
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
* Suoramyyjät
Talonrakennuksen arkkitehdit
Talonrakentajat
Teollisuuden työnjohtajat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Ekonomistit
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Eristäjät
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konetekniikan asiantuntijat
Kosmetologit ym.
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Koulunkäyntiavustajat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat
Lasinasentajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muurarit ym.
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Puhelinvaihteenhoitajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rappaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Tallentajat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tarjoilijat
Tiedottajat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimittajat
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
* Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Konepuusepät
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Sovellusarkkitehdit
Tekniset piirtäjät
Teollisuusompelijat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2019.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu