paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2022

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Eristäjät
* Erityisopettajat
Farmaseutit
Hammaslääkärit
* Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
* Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kampaajat ja parturit
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
* Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
* Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
* Kotiapulaiset ja -siivoojat
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lasinasentajat
Lastenhoitotyöntekijät
* Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
* Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
* Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Palkanlaskijat
Pesulatyöntekijät
* Pikaruokatyöntekijät
* Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusmaalarit ym.
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakentajat
* Tarjoilijat
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Työnvälittäjät
Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Kahvila- ja baarimyyjät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Koulunkäyntiavustajat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käsinpakkaajat
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Myymäläesimiehet
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusinsinööri
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Vartijat
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Baarimestarit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Konepuusepät
* Kosmetologit ym.
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
* Peruskoulun alaluokkien opettajat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Sisustussuunnittelijat ym.
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimistotyön esimiehet
Toimittajat
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Varastonhoitajat ym.
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2022.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu