paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, I / 2022

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Eristäjät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Hammaslääkärit
* Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kampaajat ja parturit
* Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
* Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
* Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
* Kotiapulaiset ja -siivoojat
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lasinasentajat
Lastenhoitotyöntekijät
* Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
* Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
* Muurarit ym.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Palkanlaskijat
* Pikaruokatyöntekijät
* Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusmaalarit ym.
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
* Talonrakentajat
Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Tuote-esittelijät
Työnvälittäjät
Yleislääkärit
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Fysioterapeutit ym.
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Kahvila- ja baarimyyjät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käsinpakkaajat
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Myymäläesimiehet
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusinsinööri
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Satunnaistöiden tekijät
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Suuhygienistit
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Valokuvaajat
Vartijat
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Baarimestarit
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Konepuusepät
* Kosmetologit ym.
Koulunkäyntiavustajat
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
* Peruskoulun alaluokkien opettajat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Sisustussuunnittelijat ym.
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimittajat
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Varastonhoitajat ym.
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2022.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu