paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2021

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Eristäjät
Erityisopettajat
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
* Kattoasentajat ja -korjaajat
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
* Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
Pikaruokatyöntekijät
* Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakentajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Tuote-esittelijät
Työnvälittäjät
Yleislääkärit
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Koulunkäyntiavustajat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Käsinpakkaajat
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastenhoitotyöntekijät
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Suuhygienistit
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Valokuvaajat
Vartijat
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Baarimestarit
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Konepuusepät
* Kosmetologit ym.
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Leipurit ja kondiittorit
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Myymäläesimiehet
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Satunnaistöiden tekijät
Sisustussuunnittelijat ym.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimittajat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Varastonhoitajat ym.
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2021.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu