paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, I / 2021

PULAA

Avustavat puutarhatyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Eristäjät
Erityisopettajat
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
* Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
* Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lasinasentajat
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lähihoitajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
* Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
* Muurarit ym.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
* Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Pikaruokatyöntekijät
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rappaajat
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakentajat
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Asianajajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Huoltamotyöntekijät
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kioski- ja torimyyjät
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kuvataiteilijat
Käsinpakkaajat
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Suuhygienistit
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Valokuvaajat
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Baarimestarit
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Konepuusepät
Kosmetologit ym.
Koulunkäyntiavustajat
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Myymäläesimiehet
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sisustussuunnittelijat ym.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talousjohtajat
Tarjoilijat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
* Yleissihteerit
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2021.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu