paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2020

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Eristäjät
Erityisopettajat
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
* Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lattianpäällystystyöntekijät
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
* Muurarit ym.
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyjät
Myyntiedustajat
Pikaruokatyöntekijät
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähköteknikko
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Hammaslääkärit
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kioski- ja torimyyjät
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Koulunkäyntiavustajat
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käytön tukihenkilöt
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastenhoitotyöntekijät
Lastentarhanopettajat
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Talonrakentajat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Laborantit ym.
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Sovellusarkkitehdit
Tekniset piirtäjät
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2020.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu