paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, I / 2020

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
Baarimestarit
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Keittiöpäälliköt
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lastentarhanopettajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Lähihoitajat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muurarit ym.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Myyntiedustajat
Pikaruokatyöntekijät
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
* Sovellussuunnittelijat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Vartijat
Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Eristäjät
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Hammaslääkärit
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjastotyöntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastenhoitotyöntekijät
Lattianpäällystystyöntekijät
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Psykologit
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Suoramyyjät
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Talonrakentajat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Varastonhoitajat ym.
Web- ja multimediakehittäjät
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Koulunkäyntiavustajat
Käytön tukihenkilöt
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Sovellusarkkitehdit
Tekniset piirtäjät
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2020.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu