paluu

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, I / 2019

PULAA

* Avustavat keittiötyöntekijät
* Betonirakentajat ja raudoittajat
Eristäjät
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kampaajat ja parturit
Kattoasentajat ja -korjaajat
Keittiöpäälliköt
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
* Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Lähihoitajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Muurarit ym.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusarkkitehdit
* Sovellusohjelmoijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakentajat
Tarjoilijat
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Tuote-esittelijät
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Hammaslääkärit
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirjastotyöntekijät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konetekniikan asiantuntijat
Kosmetologit ym.
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lentoemännät, purserit ym.
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muotin- ja keernantekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Psykologit
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusinsinööri
Rakentamisen asiantuntijat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Satunnaistöiden tekijät
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellussuunnittelijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistotyön esimiehet
Toimittajat
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Huonekalupuusepät ym.
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Konepuusepät
Koulunkäyntiavustajat
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Myyjät
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Tekniset piirtäjät
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2019.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu