paluu

Pohjois-Karjalan ammattibarometri, I / 2015

PULAA

Eristäjät
Erityisopettajat
Farmaseutit
* Hammaslääkärit
Kattoasentajat ja -korjaajat
Keittiöpäälliköt
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lattianpäällystystyöntekijät
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Pikaruokatyöntekijät
Psykologit
* Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
* Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Suuhygienistit
* Yleislääkärit
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Fysioterapeutit ym.
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metsätalousteknikot
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muut rakennustyöntekijät
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Putkiasentajat
Rakennusalan työnjohtajat
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sisustussuunnittelijat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Tarjoilijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Työnvälittäjät
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Avustavat keittiötyöntekijät
* Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
* Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
* Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
* Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
* Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
* Koulunkäyntiavustajat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
* Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
* Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metsurit ja metsätyöntekijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut sähköasentajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Myyjät
Myymäläesimiehet
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
* Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sovellusarkkitehdit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakentajat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
* Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
* Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
* Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty tammikuussa 2015.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu