paluu

Pohjois-Karjalan ammattibarometri, I / 2015

PULAA

Eristäjät
Erityisopettajat
Farmaseutit
* Hammaslääkärit
Kattoasentajat ja -korjaajat
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lattianpäällystystyöntekijät
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Myyntiedustajat
Pikaruokatyöntekijät
Psykologit
* Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
* Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Suuhygienistit
* Yleislääkärit
* Ylihoitajat ja osastonhoitajat
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Fysioterapeutit ym.
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konetekniikan asiantuntijat
Koulutussuunnittelija
Käsinpakkaajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metsätalousteknikot
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muut rakennustyöntekijät
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Putkiasentajat
Rakennusalan työnjohtajat
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisustussuunnittelijat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Tarjoilijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Työnvälittäjät
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Avustavat keittiötyöntekijät
* Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
* Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
* Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
* Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
* Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
* Koulunkäyntiavustajat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
* Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
* Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Matkatoimistovirkailijat
Metsurit ja metsätyöntekijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut sähköasentajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Myyjät
Myymäläesimiehet
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Pankki- ym. toimihenkilöt
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
* Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sovellusarkkitehdit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Talonrakentajat
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
* Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
* Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Valokuvaajat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
* Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
* Yleissihteerit
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty tammikuussa 2015.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu