paluu

Lapin ammattibarometri, II / 2019

PULAA

* Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Erityisopettajat
Farmaseutit
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Keittiöpäälliköt
* Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan asiantuntijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lastenhoitotyöntekijät
Lastentarhanopettajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
* Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Matkaoppaat
* Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyntiedustajat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
* Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Röntgenhoitaja
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
* Suuhygienistit
* Tarjoilijat
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Betonirakentajat ja raudoittajat
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Fysioterapeutit ym.
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
Koulunkäyntiavustajat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkatoimistovirkailijat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsätalousteknikot
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut liike-elämän asiantuntijat
Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut rakennustyöntekijät
Muut sähköasentajat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Myyjät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Näyttelijät
Ohjaajat ja tuottajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Painajat
Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt.
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus
Puhelinvaihteenhoitajat
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Satunnaistöiden tekijät
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Tallentajat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tekniset piirtäjät
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Valokuvaajat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Huonekalupuusepät ym.
Konepuusepät
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Metsurit ja metsätyöntekijät
Talonrakentajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimittajat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2019.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu