paluu

Etelä-Savon ammattibarometri, II / 2021

PULAA

Betonirakentajat ja raudoittajat
Erityisopettajat
Fysioterapeutit ym.
Hammaslääkärit
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Koneenasettajat ja koneistajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
* Lähihoitajat
Ohutlevysepät
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Röntgenhoitaja
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Suuhygienistit
Tarjoilijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
* Yleislääkärit
* Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Farmaseutit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kattoasentajat ja -korjaajat
Keittiöpäälliköt
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Koulunkäyntiavustajat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käytön tukihenkilöt
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Lattianpäällystystyöntekijät
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Metsurit ja metsätyöntekijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Myyntiedustajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sovellusohjelmoijat
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Talonrakentajat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Teollisuuden työnjohtajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Leipurit ja kondiittorit
* Myyjät
Rakennussähköasentajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2021.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu