paluu

Etelä-Savon ammattibarometri, I / 2018

PULAA

Erityisopettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Koneenasettajat ja koneistajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Lähihoitajat
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Rakennusalan työnjohtajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Yleislääkärit
TASAPAINOSSA
Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kattoasentajat ja -korjaajat
Keittiöpäälliköt
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metsurit ja metsätyöntekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Myyntiedustajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Psykologit
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusinsinööri
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Tarjoilijat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Koulunkäyntiavustajat
Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
* Myyjät
Ohutlevysepät
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Talonrakentajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2018.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu