paluu

Etelä-Savon ammattibarometri, II / 2017

PULAA

Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Rakennusalan työnjohtajat
Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Avustavat keittiötyöntekijät
Avustavat puutarhatyöntekijät
Baarimestarit
Betonirakentajat ja raudoittajat
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käytön operaattorit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Matkaoppaat
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Myymäläesimiehet
Myyntiedustajat
Nosturinkuljettajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Rakennusinsinööri
Rakentamisen asiantuntijat
Rappaajat
Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Teollisuusompelijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimittajat
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Varastonhoitajat ym.
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Verhoilijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt.
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Keittiöpäälliköt
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
* Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Kosmetologit ym.
Koulunkäyntiavustajat
Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat
* Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkatoimistovirkailijat
Metsurit ja metsätyöntekijät
Metsätalousteknikot
* Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
* Myyjät
Palkanlaskijat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusmaalarit ym.
* Rakennussähköasentajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sovellusarkkitehdit
Talonrakentajat
Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2017.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu