paluu

Etelä-Savon ammattibarometri, II / 2017

PULAA

Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Rakennusalan työnjohtajat
Yleislääkärit
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Eristäjät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muurarit ym.
Myyntiedustajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Painajat
Painopinnanvalmistajat
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Rakennusinsinööri
Röntgenhoitaja
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimittajat
Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

YLITARJONTAA

Ammatillisen koulutuksen opettajat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Keittiöpäälliköt
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
* Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Konepuusepät
Konetekniikan asiantuntijat
Koulunkäyntiavustajat
* Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lastenhoitotyöntekijät
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Metsurit ja metsätyöntekijät
* Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
* Myyjät
Palkanlaskijat
Putkiasentajat
Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusmaalarit ym.
* Rakennussähköasentajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sovellusarkkitehdit
Talonrakentajat
Tarjoilijat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2017.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu