paluu

Pääkaupunkiseutu ammattibarometri, II / 2020

PULAA

Betonirakentajat ja raudoittajat
* Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Eristäjät
Erityisopettajat
Hammaslääkärit
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
* Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lastenhoitotyöntekijät
* Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lähihoitajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muurarit ym.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut rakennustyöntekijät
Myyntiedustajat
Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Rappaajat
Röntgenhoitaja
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Talonrakentajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Työnvälittäjät
Vartijat
Web- ja multimediakehittäjät
Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Avustavat keittiötyöntekijät
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Farmaseutit
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huoltamotyöntekijät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Keittiöpäälliköt
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan asiantuntijat
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Koulunkäyntiavustajat
Koulutussuunnittelija
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Käytön tukihenkilöt
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Lasinasentajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut sähköasentajat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Nosturinkuljettajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakentamisen asiantuntijat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Talonrakennuksen arkkitehdit
Talousjohtajat
Tekniset piirtäjät
Teollisuuden työnjohtajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Tuote-esittelijät
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Varastonhoitajat ym.
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Baarimestarit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Fysioterapeutit ym.
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
* Hotellin vastaanottovirkailijat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kampaajat ja parturit
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Konepuusepät
Kosmetologit ym.
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
* Lentoemännät, purserit ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
* Matkatoimistovirkailijat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Myymäläesimiehet
Ohjaajat ja tuottajat
* Painajat
* Painopinnanvalmistajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Sisustussuunnittelijat ym.
Sisäänostajat
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Tarjoilijat
Tiedottajat
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimistotyön esimiehet
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
* Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Verhoilijat
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
Yleissihteerit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Syyskuussa 2020.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu