paluu

Pääkaupunkiseutu ammattibarometri, I / 2018

PULAA

Avustavat keittiötyöntekijät
Baarimestarit
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Eristäjät
Hammaslääkärit
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kotiapulaiset ja -siivoojat
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät
Lasinasentajat
Lastenhoitotyöntekijät
Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Lähihoitajat
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Muurarit ym.
Muut rakennustyöntekijät
Myyntiedustajat
Pikaruokatyöntekijät
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
Putkiasentajat
Rakennusalan avustavat työntekijät
* Rakennusalan työnjohtajat
* Rakennusinsinööri
Rakennussähköasentajat
Rappaajat
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
* Talonrakentajat
Tarjoilijat
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat
Vartijat
Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat
Asianajajat
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Ekonomistit
Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Elektroniikan asiantuntijat
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
Erityisopettajat
Farmaseutit
Fysioterapeutit ym.
Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant.
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät
Huoltamotyöntekijät
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
Juontajat, kuuluttajat ym.
Jätteiden kerääjät
Kahvila- ja baarimyyjät
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Keittiöpäälliköt
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjastotyöntekijät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Koneenasettajat ja koneistajat
Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan asiantuntijat
Koulunkäyntiavustajat
Koulutussuunnittelija
Kuljetuksen toimistotyöntekijät
Käsinpakkaajat
Käytön operaattorit
Laborantit ym.
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt.
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Leipurit ja kondiittorit
Lentoemännät, purserit ym.
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät
Matkaoppaat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
Muut sähköasentajat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myyjät
Myymäläesimiehet
Nosturinkuljettajat
Ohutlevysepät
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät
Palkanlaskijat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Postinkantajat ja -lajittelijat
Psykologit
Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant.
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakennusmaalarit ym.
Rakentamisen asiantuntijat
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
Sairaankuljetuksen ensihoitajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisäänostajat
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Sähköteknikko
Tallentajat
Talonrakennuksen arkkitehdit
Taloushallinnon toimistotyöntekijät
Talousjohtajat
Tekniset piirtäjät
Teollisuuden työnjohtajat
Teollisuusompelijat
Tiedottajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)
Toimistotyön esimiehet
Tuote-esittelijät
Työnvälittäjät
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat
Varastonhoitajat ym.
Web- ja multimediakehittäjät
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Huonekalupuusepät ym.
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
* Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät
Kampaajat ja parturit
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Konepuusepät
Kosmetologit ym.
Käytön tukihenkilöt
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkatoimistovirkailijat
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
Ohjaajat ja tuottajat
* Painajat
* Painopinnanvalmistajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Puhelinvaihteenhoitajat
Sisustussuunnittelijat ym.
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Toimittajat
Tuote- ja vaatesuunnittelijat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Verhoilijat
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
Yleissihteerit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2018.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu