ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-ammattiluokituksen ammatti 5-numeron tarkkuudella:


Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat - 9621

96210 - Lehdenjakaja
96211 - Kantaja
96219 - Muu lehdenjakaja, lähetti tai kantaja