ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-ammattiluokituksen ammatti 5-numeron tarkkuudella:


Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät - 8350

83500 - Pursimies
83501 - Matruusi
83502 - Puolimatruusi
83503 - Kansimies
83504 - Pumppumies
83505 - Korjausmies
83506 - Konemies
83507 - Konevahtimies
83508 - Lossinkuljettaja
83509 - Muu kansi- ja konemiehistötyöntekijä