ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-ammattiluokituksen ammatti 5-numeron tarkkuudella:


Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät - 8172

81720 - Sahaaja
81721 - Höylääjä
81722 - Puutavaran lajittelija
81723 - Vaneri- ja kuitulevytyöntyöntekijä
81729 - Muu puu- ja sahatavaran prosessityöntekijä