ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-ammattiluokituksen ammatti 5-numeron tarkkuudella:


Lastenhoitotyöntekijät - 5311

53110 - Lastenhoitaja
53111 - Henkilökohtainen avustaja, päiväkoti
53112 - Hoitoapulainen
53113 - Perhepäivähoitaja
53114 - Lasten päivähoitaja, kodit
53115 - Kerhoavustaja
53119 - Muu lastenhoitotyöntekijä