ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-ammattiluokituksen ammatti 5-numeron tarkkuudella:


Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat - 2621

26210 - Konservaattori
26211 - Arkistonhoitaja
26212 - Museonhoitaja
26219 - Muu arkisto- ja museoalan erityisasiantuntija