ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-ammattiluokituksen ammatti 5-numeron tarkkuudella:


Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat - 2330

23300 - Opettaja, matemaattiset aineet
23301 - Äidinkielenopettaja
23302 - Opettaja, vieras kieli
23303 - Opettaja, l. ja pk:n yläl.. taito- ja taideaineet
23309 - Muu lukion ja peruskoulun yläluokkien opettaja